Kolecystokininreceptorer (Cholecystokinin Receptors)

Kolecystokininreceptorer

Cellyteproteiner som binder kolecystokinin (CCK) med hög affinitet och utlöser intracellulära processer som påverkar cellers beteende. Kolecystokininreceptorer aktiveras av gastrin samt CCK-4, CCK-8 och CCK-33. Aktiveringen framkallar utsöndring av amylas från acinära bukspottkörtelceller, syra och pepsin från magslemhinnans celler och sammandragning av pylorus (nedre magmunnen) och gallblåsan. Vilken roll den stora mängden CCK-receptorer har i det centrala nervsystemet är inte klarlagd.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind cholecystokinin (CCK) with high affinity and trigger intracellular changes influencing the behavior of cells. Cholecystokinin receptors are activated by GASTRIN as well as by CCK-4; CCK-8; and CCK-33. Activation of these receptors evokes secretion of AMYLASE by pancreatic acinar cells, acid and PEPSIN by stomach mucosal cells, and contraction of the PYLORUS and GALLBLADDER. The role of the widespread CCK receptors in the central nervous system is not well understood.

Synonym, svenska: CCK-receptorer; Sincalidetreceptorer; CCK-8 receptorer; Receptorer, kolecystokinin; Receptorer, CCK; Receptorer, CCK-8; Receptorer, sincalide

Synonym, engelska: Receptors, Pancreozymin; Cholecystokinin Receptor; Receptor, Cholecystokinin; Receptors, CCK; CCK Receptor; Receptor, CCK; CCK Receptors; Pancreozymin Receptors; Cholecystokinin Receptors; Receptors, Sincalide; Sincalide Receptors; Receptors, Caerulein; Caerulein Receptors; CCK-4 Receptors; CCK 4 Receptors; Receptors, CCK-4; Receptors, CCK 4; CCK-8 Receptors; CCK 8 Receptors; Cholecystokinin Octapeptide Receptors; Octapeptide Receptors, Cholecystokinin; Receptors, CCK-8; Receptors, CCK 8; Receptors, Cholecystokinin Octapeptide

Svensk term Kolecystokininreceptorer
Synonym på svenska CCK-receptorer; Sincalidetreceptorer; CCK-8 receptorer; Receptorer, kolecystokinin; Receptorer, CCK; Receptorer, CCK-8; Receptorer, sincalide
Synonym på engelska Receptors, Pancreozymin; Cholecystokinin Receptor; Receptor, Cholecystokinin; Receptors, CCK; CCK Receptor; Receptor, CCK; CCK Receptors; Pancreozymin Receptors; Cholecystokinin Receptors; Receptors, Sincalide; Sincalide Receptors; Receptors, Caerulein; Caerulein Receptors; CCK-4 Receptors; CCK 4 Receptors; Receptors, CCK-4; Receptors, CCK 4; CCK-8 Receptors; CCK 8 Receptors; Cholecystokinin Octapeptide Receptors; Octapeptide Receptors, Cholecystokinin; Receptors, CCK-8; Receptors, CCK 8; Receptors, Cholecystokinin Octapeptide
Engelsk term Cholecystokinin Receptors
MESH ID D011949

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.