Kolestenon-5-alfareduktas (Cholestenone 5 alpha-Reductase)

Kolestenon-5-alfareduktas

Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av föreningar innehållande 5-alfakolestan-3-on till kolest-4-en-3-on-derivatet. Enzymet spelar en stor roll i omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och progesteron till dihydroprogesteron. EC 1.3.1.22.

Förklaring på engelska

An oxidoreductase that catalyzes the conversion of 3-oxo-delta4 steroids into their corresponding 5alpha form. It plays an important role in the conversion of TESTOSTERONE into DIHYDROTESTOSTERONE and PROGESTERONE into DIHYDROPROGESTERONE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 5 alpha-Reductase, Cholestenone; Cholestenone 5 alpha Reductase; alpha-Reductase, Cholestenone 5; 4-Ene Steroid 5 alpha-Reductase; 4 Ene Steroid 5 alpha Reductase; 5 alpha-Reductase; 5 alpha Reductase

Svensk term Kolestenon-5-alfareduktas
Synonym på svenska
Synonym på engelska 5 alpha-Reductase, Cholestenone; Cholestenone 5 alpha Reductase; alpha-Reductase, Cholestenone 5; 4-Ene Steroid 5 alpha-Reductase; 4 Ene Steroid 5 alpha Reductase; 5 alpha-Reductase; 5 alpha Reductase
Engelsk term Cholestenone 5 alpha-Reductase
MESH ID D042944

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.