Kolinerga blockerare (Cholinergic Antagonists)

Kolinerga blockerare

Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to but do not activate CHOLINERGIC RECEPTORS, thereby blocking the actions of ACETYLCHOLINE or cholinergic agonists.

Synonym, svenska: Antikolinergika; Kolinerga antagonister; Antikolinerga medel

Synonym, engelska: Antagonists, Cholinergic; Cholinergic Receptor Antagonist; Antagonist, Cholinergic Receptor; Receptor Antagonist, Cholinergic; Cholinergic-Blocking Agent; Agent, Cholinergic-Blocking; Cholinergic Blocking Agent; Cholinolytic; Cholinolytics; Acetylcholine Antagonist; Antagonist, Acetylcholine; Cholinergic Antagonist; Antagonist, Cholinergic; Cholinergic Receptor Antagonists; Antagonists, Cholinergic Receptor; Receptor Antagonists, Cholinergic; Cholinergic-Blocking Agents; Agents, Cholinergic-Blocking; Cholinergic Blocking Agents; Acetylcholine Antagonists; Antagonists, Acetylcholine; Anticholinergic Agents; Agents, Anticholinergic; Anticholinergic Agent; Agent, Anticholinergic; Anticholinergics; Anti-Cholinergics; Anti Cholinergics; Anti-Cholinergic; Anti Cholinergic; Anticholinergic

Svensk term Kolinerga blockerare
Synonym på svenska Antikolinergika; Kolinerga antagonister; Antikolinerga medel
Synonym på engelska Antagonists, Cholinergic; Cholinergic Receptor Antagonist; Antagonist, Cholinergic Receptor; Receptor Antagonist, Cholinergic; Cholinergic-Blocking Agent; Agent, Cholinergic-Blocking; Cholinergic Blocking Agent; Cholinolytic; Cholinolytics; Acetylcholine Antagonist; Antagonist, Acetylcholine; Cholinergic Antagonist; Antagonist, Cholinergic; Cholinergic Receptor Antagonists; Antagonists, Cholinergic Receptor; Receptor Antagonists, Cholinergic; Cholinergic-Blocking Agents; Agents, Cholinergic-Blocking; Cholinergic Blocking Agents; Acetylcholine Antagonists; Antagonists, Acetylcholine; Anticholinergic Agents; Agents, Anticholinergic; Anticholinergic Agent; Agent, Anticholinergic; Anticholinergics; Anti-Cholinergics; Anti Cholinergics; Anti-Cholinergic; Anti Cholinergic; Anticholinergic
Engelsk term Cholinergic Antagonists
MESH ID D018680

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.