Kolinerga medel (Cholinergic Agents)

Kolinerga medel

Alla läkemedel avsedda att verka på kolinerga system. Hit räknas agonister och antagonister, medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel används fortfarande i den mer inskränkta betydelsen muskarinagonister, även om de flesta moderna textböcker avråder från detta bruk.

Förklaring på engelska

Any drug used for its actions on cholinergic systems. Included here are agonists and antagonists, drugs that affect the life cycle of ACETYLCHOLINE, and drugs that affect the survival of cholinergic neurons. The term cholinergic agents is sometimes still used in the narrower sense of MUSCARINIC AGONISTS, although most modern texts discourage that usage.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Cholinergic; Cholinergic; Cholinergics; Cholinergic Drug; Drug, Cholinergic; Acetylcholine Agents; Agents, Acetylcholine; Cholinergic Drugs; Drugs, Cholinergic; Cholinergic Agent; Agent, Cholinergic; Acetylcholine Agent; Agent, Acetylcholine; Cholinomimetics; Cholinomimetic; Muscarinic Agents; Agents, Muscarinic; Muscarinics; Muscarinic; Muscarinic Agent; Agent, Muscarinic; Nicotinic Agents; Agents, Nicotinic; Nicotinic Agent; Agent, Nicotinic; Nicotinic Effect; Effect, Nicotinic; Nicotinic Effects; Effects, Nicotinic; Cholinergic Effect; Effect, Cholinergic; Cholinergic Effects; Effects, Cholinergic; Muscarinic Effect; Effect, Muscarinic; Muscarinic Effects; Effects, Muscarinic

Svensk term Kolinerga medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Cholinergic; Cholinergic; Cholinergics; Cholinergic Drug; Drug, Cholinergic; Acetylcholine Agents; Agents, Acetylcholine; Cholinergic Drugs; Drugs, Cholinergic; Cholinergic Agent; Agent, Cholinergic; Acetylcholine Agent; Agent, Acetylcholine; Cholinomimetics; Cholinomimetic; Muscarinic Agents; Agents, Muscarinic; Muscarinics; Muscarinic; Muscarinic Agent; Agent, Muscarinic; Nicotinic Agents; Agents, Nicotinic; Nicotinic Agent; Agent, Nicotinic; Nicotinic Effect; Effect, Nicotinic; Nicotinic Effects; Effects, Nicotinic; Cholinergic Effect; Effect, Cholinergic; Cholinergic Effects; Effects, Cholinergic; Muscarinic Effect; Effect, Muscarinic; Muscarinic Effects; Effects, Muscarinic
Engelsk term Cholinergic Agents
MESH ID D018678

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.