Kolinerga receptorer (Cholinergic Receptors)

Kolinerga receptorer

Cellytproteiner som binder acetylkolin med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Kolinerga receptorer är indelade i två huvudklasser, muskarin och nikotin, baserat ursprungligen på deras affinitet för nikotin och muskarin. Varje grupp är vidare indelad baserat på farmakologi, plats, verkningssätt och/eller molekylärbiologi.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind acetylcholine with high affinity and trigger intracellular changes influencing the behavior of cells. Cholinergic receptors are divided into two major classes, muscarinic and nicotinic, based originally on their affinity for nicotine and muscarine. Each group is further subdivided based on pharmacology, location, mode of action, and/or molecular biology.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acetylcholine Receptors; Receptors, Acetylcholine; Cholinoceptive Sites; Sites, Cholinoceptive; Cholinoceptor; Cholinergic Receptors; ACh Receptors; Receptors, ACh; ACh Receptor; Receptor, ACh; Cholinergic Receptor; Receptor, Cholinergic; Acetylcholine Receptor; Receptor, Acetylcholine; Cholinoceptors

Svensk term Kolinerga receptorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acetylcholine Receptors; Receptors, Acetylcholine; Cholinoceptive Sites; Sites, Cholinoceptive; Cholinoceptor; Cholinergic Receptors; ACh Receptors; Receptors, ACh; ACh Receptor; Receptor, ACh; Cholinergic Receptor; Receptor, Cholinergic; Acetylcholine Receptor; Receptor, Acetylcholine; Cholinoceptors
Engelsk term Cholinergic Receptors
MESH ID D011950

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.