Kolinerga stimulerare (Cholinergic Agonists)

Kolinerga stimulerare

Medel som binder till och aktiverar kolinerga receptorer. Syn. kolinerga agonister.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to and activate cholinergic receptors.

Synonym, svenska: Kolinerga agonister; Kolinergika

Synonym, engelska: Agonists, Cholinergic; Cholinergic Agonist; Agonist, Cholinergic; Acetylcholine Agonist; Agonist, Acetylcholine; Acetylcholine Agonists; Agonists, Acetylcholine

Svensk term Kolinerga stimulerare
Synonym på svenska Kolinerga agonister; Kolinergika
Synonym på engelska Agonists, Cholinergic; Cholinergic Agonist; Agonist, Cholinergic; Acetylcholine Agonist; Agonist, Acetylcholine; Acetylcholine Agonists; Agonists, Acetylcholine
Engelsk term Cholinergic Agonists
MESH ID D018679

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.