Kollagenreceptorer (Collagen Receptors)

Kollagenreceptorer

Kollagenreceptorer är cellytereceptorer som modulerar signalöverföring mellan celler och den extracellulära matrisen. De påträffas i många typer av celler och deltar i upprätthållande och reglering av cellers form och beteende, inklusive trombocytaktivering och aggregering, via många olika signalvägar och skillnader i sin affinitet för kollagenisoformer. Till kollagenreceptorerna hör även diskoidindomänreceptorer, integriner och glykoprotein VI.

Förklaring på engelska

Cell surface receptors that modulate signal transduction between cells and the EXTRACELLULAR MATRIX. They are found in many cell types and are involved in the maintenance and regulation of cell shape and behavior, including PLATELET ACTIVATION and aggregation, through many different signaling pathways and differences in their affinities for collagen isoforms. Collagen receptors include DISCOIDIN DOMAIN RECEPTORS; INTEGRINS; and GP6, one of the PLATELET MEMBRANE GLYCOPROTEINS.

Synonym, svenska: Receptorer, kollagen

Synonym, engelska: Collagen Receptors; Collagen Receptor; Receptor, Collagen

Svensk term Kollagenreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, kollagen
Synonym på engelska Collagen Receptors; Collagen Receptor; Receptor, Collagen
Engelsk term Collagen Receptors
MESH ID D038981

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.