Kolonialism (Colonialism)

Kolonialism

Ett samlingsbegrepp för de ekonomiska, politiska, kulturella och sociala åtgärder som en koloniserande stat vidtar för att tillskansa sig och bibehålla kontroll över och exploatera områden och folk utanför sitt eget territorium.

Förklaring på engelska

The aggregate of various economic, political, and social policies by which an imperial power maintains or extends its control over other areas or peoples. It includes the practice of or belief in acquiring and retaining colonies. The emphasis is less on its identity as an ideological political system than on its designation in a period of history. (Webster, 3d ed; from Dr. J. Cassedy, NLM History of Medicine Division)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Kolonialism
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Colonialism
MESH ID D018595

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.