Kombinerade anestetika (Combined Anesthetics)

Kombinerade anestetika

Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.

Förklaring på engelska

The use of two or more chemicals simultaneously or sequentially to induce anesthesia. The drugs need not be in the same dosage form.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Combined Anesthetics

Svensk term Kombinerade anestetika
Synonym på svenska
Synonym på engelska Combined Anesthetics
Engelsk term Combined Anesthetics
MESH ID D019162

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.