Komplementaktivering, mannosbindande lektin (Complement Pathway, Mannose-Binding Lectin)

Komplementaktivering, mannosbindande lektin

Komplementaktivering utlöst av samverkan mellan mikrobiella polysackarider och mannosbindande lektin i serum, vilket leder till aktivering av mannosbindande proteinassocierade serinproteaser (MASP). Precis som vid det klassiska förloppet klyver MASPar komplement C4 och C2 till C3-konvertas (C4B2A) och därpå följande C5-konvertas (C4B2A3B), vilket ger spjälkning av komplement C5 och sammanfogning av membranattackkomplex.

Förklaring på engelska

Complement activation triggered by the interaction of microbial POLYSACCHARIDES with serum MANNOSE-BINDING LECTIN resulting in the activation of MANNOSE-BINDING PROTEIN-ASSOCIATED SERINE PROTEASES. As in the classical pathway, MASPs cleave COMPLEMENT C4 and COMPLEMENT C2 to form C3 CONVERTASE (C4B2A) and the subsequent C5 CONVERTASE (C4B2A3B) leading to cleavage of COMPLEMENT C5 and assembly of COMPLEMENT MEMBRANE ATTACK COMPLEX.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Complement Pathway, Mannose Binding Lectin; Lectin-Complement Pathway; Lectin Complement Pathway; Lectin-Complement Pathways; Pathway, Lectin-Complement; Pathways, Lectin-Complement; Mannan-Binding Lectin Complement Pathway; Mannan Binding Lectin Complement Pathway; Mannose-Binding Lectin Complement Pathway; Mannose Binding Lectin Complement Pathway; Mannan-Binding Lectin Pathway (Complement Activation); Lectin Pathway, Mannan-Binding (Complement Activation); Lectin Pathways, Mannan-Binding (Complement Activation); Mannan Binding Lectin Pathway (Complement Activation); Mannan-Binding Lectin Pathways (Complement Activation); Pathway, Mannan-Binding Lectin (Complement Activation); Pathways, Mannan-Binding Lectin (Complement Activation)

Svensk term Komplementaktivering, mannosbindande lektin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Complement Pathway, Mannose Binding Lectin; Lectin-Complement Pathway; Lectin Complement Pathway; Lectin-Complement Pathways; Pathway, Lectin-Complement; Pathways, Lectin-Complement; Mannan-Binding Lectin Complement Pathway; Mannan Binding Lectin Complement Pathway; Mannose-Binding Lectin Complement Pathway; Mannose Binding Lectin Complement Pathway; Mannan-Binding Lectin Pathway (Complement Activation); Lectin Pathway, Mannan-Binding (Complement Activation); Lectin Pathways, Mannan-Binding (Complement Activation); Mannan Binding Lectin Pathway (Complement Activation); Mannan-Binding Lectin Pathways (Complement Activation); Pathway, Mannan-Binding Lectin (Complement Activation); Pathways, Mannan-Binding Lectin (Complement Activation)
Engelsk term Complement Pathway, Mannose-Binding Lectin
MESH ID D037582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.