Komplementreceptorer (Complement Receptors)

Komplementreceptorer

Molekyler som finns på ytan hos en del B-lymfocyter och makrofager och som känner igen och binder till komplementkomponenterna C3b, C3d, C1q och C4b.

Förklaring på engelska

Molecules on the surface of some B-lymphocytes and macrophages, that recognize and combine with the C3b, C3d, C1q, and C4b components of complement.

Synonym, svenska: Komplementreceptor typ 1; Receptorer, komplement

Synonym, engelska: Complement Receptor; Receptor, Complement; Complement Receptors; Complement Receptor Type 1

Svensk term Komplementreceptorer
Synonym på svenska Komplementreceptor typ 1; Receptorer, komplement
Synonym på engelska Complement Receptor; Receptor, Complement; Complement Receptors; Complement Receptor Type 1
Engelsk term Complement Receptors
MESH ID D011951

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.