Komplexa blandningar (Complex Mixtures)

Komplexa blandningar

Blandningar av många beståndsdelar i oexakta proportioner, vanligtvis naturliga, så som växtextrakt, gifter och gödsel. Dessa särskiljes från läkemedelskombinationer, som innehåller ett fåtal komponenter i givna proportioner.

Förklaring på engelska

Mixtures of many components in inexact proportions, usually natural, such as PLANT EXTRACTS; VENOMS; and MANURE. These are distinguished from DRUG COMBINATIONS which have only a few components in definite proportions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mixtures, Complex; Complex Mixture; Mixture, Complex; Complex Extracts; Complex Extract; Extract, Complex; Extracts, Crude; Crude Extracts; Extracts, Complex; Crude Extract; Extract, Crude

Svensk term Komplexa blandningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mixtures, Complex; Complex Mixture; Mixture, Complex; Complex Extracts; Complex Extract; Extract, Complex; Extracts, Crude; Crude Extracts; Extracts, Complex; Crude Extract; Extract, Crude
Engelsk term Complex Mixtures
MESH ID D045424

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.