Konceptionsreglerande medel (Reproductive Control Agents)

Konceptionsreglerande medel

Ämnen som används för att förhindra eller underlätta graviditet.

Förklaring på engelska

Substances used either in the prevention or facilitation of pregnancy.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Reproductive Control; Control Agents, Reproductive

Svensk term Konceptionsreglerande medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Reproductive Control; Control Agents, Reproductive
Engelsk term Reproductive Control Agents
MESH ID D012102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.