Konfokalmikroskopi (Confocal Microscopy)

Konfokalmikroskopi

En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.

Förklaring på engelska

A light microscopic technique in which only a small spot is illuminated and observed at a time. An image is constructed through point-by-point scanning of the field in this manner. Light sources may be conventional or laser, and fluorescence or transmitted observations are possible.

Synonym, svenska: Lasermikroskopi; Laserskanningmikroskopi

Synonym, engelska: Confocal Microscopy; Confocal Microscopies; Microscopies, Confocal; Laser Scanning Microscopy; Laser Scanning Microscopies; Microscopies, Laser Scanning; Microscopy, Laser Scanning; Scanning Microscopies, Laser; Scanning Microscopy, Laser; Microscopy, Confocal, Laser Scanning; Laser Scanning Confocal Microscopy; Confocal Laser Scanning Microscopy; Confocal Microscopy, Scanning Laser; Laser Microscopy; Laser Microscopies; Microscopies, Laser; Microscopy, Laser

Svensk term Konfokalmikroskopi
Synonym på svenska Lasermikroskopi; Laserskanningmikroskopi
Synonym på engelska Confocal Microscopy; Confocal Microscopies; Microscopies, Confocal; Laser Scanning Microscopy; Laser Scanning Microscopies; Microscopies, Laser Scanning; Microscopy, Laser Scanning; Scanning Microscopies, Laser; Scanning Microscopy, Laser; Microscopy, Confocal, Laser Scanning; Laser Scanning Confocal Microscopy; Confocal Laser Scanning Microscopy; Confocal Microscopy, Scanning Laser; Laser Microscopy; Laser Microscopies; Microscopies, Laser; Microscopy, Laser
Engelsk term Confocal Microscopy
MESH ID D018613

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.