Konisering (Conization)

Konisering

Konfornat utsnitt av en vävnad, särskilt livmoderhalsen, Syn. Konisation.

Förklaring på engelska

The excision of a cone of tissue, especially of the CERVIX UTERI.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Conizations; Conisation; Conisations

Svensk term Konisering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Conizations; Conisation; Conisations
Engelsk term Conization
MESH ID D019092

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.