Konkatenat dna (Concatenated DNA)

Konkatenat dna

Huvud till svans array av kovalent sammanfogade DNA-sekvenser genererade genom sammanfogning. Sammanfogat DNA är fäst ände till ände i motsats till KATENERAT DNA som är fäst slinga till slinga.

Förklaring på engelska

Head to tail array of covalently joined DNA sequences generated by concatenation. Concatenated DNA is attached end to end in contrast to CATENATED DNA which is attached loop to loop.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Concatenated DNA; DNA, Concatemers

Svensk term Konkatenat dna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Concatenated DNA; DNA, Concatemers
Engelsk term Concatenated DNA
MESH ID D044708

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.