Konkavalin a receptorer (Concanavalin a receptors)

Konkavalin a receptorer

Glykoproteindelar på ytorna på cellmembran som binder concanavalin A selektivt; antalet och platsen för platserna beror på cellens typ och tillstånd.

Förklaring på engelska

Glycoprotein moieties on the surfaces of cell membranes that bind concanavalin A selectively; the number and location of the sites depends on the type and condition of the cell.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Receptor, Concanavalin A; Concanavalin A Binding Sites; Concanavalin A Receptor; Concanavalin A Receptors

Svensk term Konkavalin a receptorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Receptor, Concanavalin A; Concanavalin A Binding Sites; Concanavalin A Receptor; Concanavalin A Receptors
Engelsk term Concanavalin a receptors
MESH ID D011952

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.