Konkurrensutsättning (Managed Competition)

Konkurrensutsättning

En strategi för upphandling av sjuk- och hälsovård som skall ge vårdbeställarna och vårdmottagarna maximalt värde för priset. Konceptet utarbetades främst av Alain Enthoven vid Stanforduniversitetet. Strategin är beroende av sponsorer för de befolkningsgrupper som skall försäkras. “Sponsorn”, i vissa fall sjukvårdsorganisationer i samverkan, verkar som mellanhand mellan vårdtagargruppen och konkurrerande vårdgivare. Konkurrensen baseras på årliga premiekostnader för ett bestämt, standardiserat vårdtjänstpaket.

Förklaring på engelska

A strategy for purchasing health care in a manner which will obtain maximum value for the price for the purchasers of the health care and the recipients. The concept was developed primarily by Alain Enthoven of Stanford University and promulgated by the Jackson Hole Group. The strategy depends on sponsors for groups of the population to be insured. The sponsor, in some cases a health alliance, acts as an intermediary between the group and competing provider groups (accountable health plans). The competition is price-based among annual premiums for a defined, standardized benefit package. (From Slee and Slee, Health Care Reform Terms, 1993)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Competition, Managed; Health Plans, Accountable; Accountable Health Plans; Accountable Health Plan; Health Plan, Accountable; Plan, Accountable Health; Plans, Accountable Health

Svensk term Konkurrensutsättning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Competition, Managed; Health Plans, Accountable; Accountable Health Plans; Accountable Health Plan; Health Plan, Accountable; Plan, Accountable Health; Plans, Accountable Health
Engelsk term Managed Competition
MESH ID D018854

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.