Könshormoner (Gonadal Hormones)

Könshormoner

Hormoner som produceras av könskörtlarna, omfattande såväl steroid- som peptidhormoner. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol och progesteron från äggstockarna och testosteron från testiklarna. Till de viktigaste peptidhormonerna hör aktiviner och inhibiner.

Förklaring på engelska

Hormones produced by the GONADS, including both steroid and peptide hormones. The major steroid hormones include ESTRADIOL and PROGESTERONE from the OVARY, and TESTOSTERONE from the TESTIS. The major peptide hormones include ACTIVINS and INHIBINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hormones, Gonadal; Gonadal Hormone; Hormone, Gonadal

Svensk term Könshormoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hormones, Gonadal; Gonadal Hormone; Hormone, Gonadal
Engelsk term Gonadal Hormones
MESH ID D042341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.