Konstgjord bukspottkörtel (Artificial Pancreas)

Konstgjord bukspottkörtel

Apparater för att simulera aktiviteten i bukspottkörtel. De kan vara antingen elektromekaniska, bestående av en glukossensor, dator och insulinpump eller bioartificiell, bestående av isolerade Langerhanska öar i ett artificiellt membran.

Förklaring på engelska

Devices for simulating the activity of the pancreas. They can be either electromechanical, consisting of a glucose sensor, computer, and insulin pump or bioartificial, consisting of isolated islets of Langerhans in an artificial membrane.

Synonym, svenska: Artificiell bukspottkörtel; Konstgjord pankreas; Artificiell pankreas

Synonym, engelska: Artificial Pancreas

Svensk term Konstgjord bukspottkörtel
Synonym på svenska Artificiell bukspottkörtel; Konstgjord pankreas; Artificiell pankreas
Synonym på engelska Artificial Pancreas
Engelsk term Artificial Pancreas
MESH ID D019397

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.