Kontaktlinsvätskor (Contact Lens Solutions)

Kontaktlinsvätskor

Sterillösningar som används för rengöring och desinfektion av kontaktlinser.

Förklaring på engelska

Sterile solutions used to clean and disinfect contact lenses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lens Solutions, Contact; Solutions, Contact Lens; Contact Lens Solution; Lens Solution, Contact; Solution, Contact Lens; Contact Lens Cleaners; Cleaners, Contact Lens; Lens Cleaners, Contact; Disinfectants, Contact Lens; Contact Lens Disinfectants; Lens Disinfectants, Contact; Contact Lens Disinfectant Solutions; Contact Lens Cleaning Solutions

Svensk term Kontaktlinsvätskor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lens Solutions, Contact; Solutions, Contact Lens; Contact Lens Solution; Lens Solution, Contact; Solution, Contact Lens; Contact Lens Cleaners; Cleaners, Contact Lens; Lens Cleaners, Contact; Disinfectants, Contact Lens; Contact Lens Disinfectants; Lens Disinfectants, Contact; Contact Lens Disinfectant Solutions; Contact Lens Cleaning Solutions
Engelsk term Contact Lens Solutions
MESH ID D018639

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.