Kontinentala befolkningsgrupper (Racial Groups)

Kontinentala befolkningsgrupper

Grupper av individer med förmodad härkomst från ursprungsfolk baserat på likheter i fysiskt utseende.

Förklaring på engelska

Groups of individuals with similar physical appearances often reinforced by cultural, social and/or linguistic similarities.

Synonym, svenska: Raser; Folkgrupper

Synonym, engelska: Group, Racial; Groups, Racial; Racial Group; Race; Races; Racial Stocks; Racial Stock; Stock, Racial; Stocks, Racial; Continental Population Groups; Continental Population Group; Group, Continental Population; Groups, Continental Population; Population Group, Continental; Population Groups, Continental

Svensk term Kontinentala befolkningsgrupper
Synonym på svenska Raser; Folkgrupper
Synonym på engelska Group, Racial; Groups, Racial; Racial Group; Race; Races; Racial Stocks; Racial Stock; Stock, Racial; Stocks, Racial; Continental Population Groups; Continental Population Group; Group, Continental Population; Groups, Continental Population; Population Group, Continental; Population Groups, Continental
Engelsk term Racial Groups
MESH ID D044469

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.