Kontinuerligt positivt luftvägstryck (Continuous Positive Airway Pressure)

Kontinuerligt positivt luftvägstryck

En teknik för andningsbehandling, hos antingen spontant andande patienter eller mekaniskt ventilerade, med vilken man upprätthåller ett kontinuerligt överatmosfäriskt tryck i andningsvägarna med hjälp av komprimerad luft.

Förklaring på engelska

A technique of respiratory therapy, in either spontaneously breathing or mechanically ventilated patients, in which airway pressure is maintained above atmospheric pressure throughout the respiratory cycle by pressurization of the ventilatory circuit. (On-Line Medical Dictionary [Internet]. Newcastle upon Tyne(UK): The University Dept. of Medical Oncology: The CancerWEB Project; c1997-2003 [cited 2003 Apr 17]. Available from: http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/)

Synonym, svenska: CPAP-behandling; Nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck

Synonym, engelska: CPAP Ventilation; Ventilation, CPAP; Nasal Continuous Positive Airway Pressure; nCPAP Ventilation; Ventilation, nCPAP; Airway Pressure Release Ventilation; APRV Ventilation Mode; APRV Ventilation Modes; Ventilation Mode, APRV; Ventilation Modes, APRV; Biphasic Continuous Positive Airway Pressure; BiPAP Biphasic Positive Airway Pressure; BiPAP Bilevel Positive Airway Pressure; Biphasic Positive Airway Pressure; Bilevel Continuous Positive Airway Pressure; Bilevel Positive Airway Pressure

Svensk term Kontinuerligt positivt luftvägstryck
Synonym på svenska CPAP-behandling; Nasalt kontinuerligt positivt luftvägstryck
Synonym på engelska CPAP Ventilation; Ventilation, CPAP; Nasal Continuous Positive Airway Pressure; nCPAP Ventilation; Ventilation, nCPAP; Airway Pressure Release Ventilation; APRV Ventilation Mode; APRV Ventilation Modes; Ventilation Mode, APRV; Ventilation Modes, APRV; Biphasic Continuous Positive Airway Pressure; BiPAP Biphasic Positive Airway Pressure; BiPAP Bilevel Positive Airway Pressure; Biphasic Positive Airway Pressure; Bilevel Continuous Positive Airway Pressure; Bilevel Positive Airway Pressure
Engelsk term Continuous Positive Airway Pressure
MESH ID D045422

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.