Kontrollerad vokabulär (Controlled Vocabulary)

Kontrollerad vokabulär

En specificerad lista med termer med en fast och oföränderlig betydelse, och från vilken ett urval görs vid katalogisering; ABSTRAKTION OCH INDEXERING; eller söka i BÖCKER; TIDSKRIFTER SOM ÄMNE; och andra dokument. Kontrollen är avsedd att undvika spridning av relaterade ämnen under olika rubriker (ÄMNESRUBRIKER). Listan får ändras eller utvidgas endast av utgivaren eller det utfärdande organet. (Från Harrods bibliotekarier Ordlista, 7th ed, p163)

Förklaring på engelska

A specified list of terms with a fixed and unalterable meaning, and from which a selection is made when CATALOGING; ABSTRACTING AND INDEXING; or searching BOOKS; JOURNALS AS TOPIC; and other documents. The control is intended to avoid the scattering of related subjects under different headings (SUBJECT HEADINGS). The list may be altered or extended only by the publisher or issuing agency. (From Harrod’s Librarians’ Glossary, 7th ed, p163)

Synonym, svenska: Tesaurus; Vokabulär, kontrollerad; Kontrollerad tesaurus

Synonym, engelska: Controlled Vocabulary; Controlled Vocabularies; Vocabularies, Controlled; Thesaurus; Thesauri; Controlled Thesaurus; Controlled Thesauri; Thesauri, Controlled; Thesaurus, Controlled

Svensk term Kontrollerad vokabulär
Synonym på svenska Tesaurus; Vokabulär, kontrollerad; Kontrollerad tesaurus
Synonym på engelska Controlled Vocabulary; Controlled Vocabularies; Vocabularies, Controlled; Thesaurus; Thesauri; Controlled Thesaurus; Controlled Thesauri; Thesauri, Controlled; Thesaurus, Controlled
Engelsk term Controlled Vocabulary
MESH ID D018875

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.