Kontrollerade kliniska prövningar [Publikationstyp] (Controlled Clinical Trial)

Kontrollerade kliniska prövningar [Publikationstyp]

Klinisk prövning omfattande en eller flera provbehandlingar, åtminstone en kontroll, specificerade mätresultat för utvärdering av studien och en objektiv metod för urval av patienter till studien. Provbehandlingen kan vara med läkemedel, apparater eller metoder, med avseende på diagnostisk, terapeutisk eller förebyggande effekt. Kontrollåtgärderna inkluderar placebobehandling, verksam medicinsk behandling, ingen behandling, doseringsformer, historiska jämförelser osv.

Förklaring på engelska

A work that reports on a clinical trial involving one or more test treatments, at least one control treatment, specified outcome measures for evaluating the studied intervention, and a bias-free method for assigning patients to the test treatment. The treatment may be drugs, devices, or procedures studied for diagnostic, therapeutic, or prophylactic effectiveness. Control measures include placebos, active medicine, no-treatment, dosage forms and regimens, historical comparisons, etc. When randomization using mathematical techniques, such as the use of a random numbers table, is employed to assign patients to test or control treatments, the trial is characterized as a RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Kontrollerade kliniska prövningar [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Controlled Clinical Trial
MESH ID D018848

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.