Kontrollerade kliniska prövningar som ämne (Controlled Clinical Trials as Topic)

Kontrollerade kliniska prövningar som ämne

Kliniska prövningar omfattande en eller flera provbehandlingar, åtminstone en kontroll, specificerade mätresultat för utvärdering av studien och en objektiv metod för urval av patienter till studien. Provbehandlingen kan vara med läkemedel, apparater eller metoder, med avseende på diagnostisk, terapeutisk eller förebyggande effekt. Kontrollåtgärderna inkluderar placebobehandling, verksam medicinsk behandling, ingen behandling, doseringsformer, historiska jämförelser osv.

Förklaring på engelska

Works about clinical trials involving one or more test treatments, at least one control treatment, specified outcome measures for evaluating the studied intervention, and a bias-free method for assigning patients to the test treatment. The treatment may be drugs, devices, or procedures studied for diagnostic, therapeutic, or prophylactic effectiveness. Control measures include placebos, active medicines, no-treatment, dosage forms and regimens, historical comparisons, etc. When randomization using mathematical techniques, such as the use of a random numbers table, is employed to assign patients to test or control treatments, the trials are characterized as RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS AS TOPIC.

Synonym, svenska: CCT som ämne

Synonym, engelska: Clinical Trials, Controlled as Topic

Svensk term Kontrollerade kliniska prövningar som ämne
Synonym på svenska CCT som ämne
Synonym på engelska Clinical Trials, Controlled as Topic
Engelsk term Controlled Clinical Trials as Topic
MESH ID D018849

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.