Konvektion (Convection)

Konvektion

Massrörelse i ett gasformigt, vätskeformigt eller annat plastiskt medium pga densitetsvariationer i mediet, vilka i sin tur beror på temperaturskillnader. Konvektionsrörelserna följer Arkimedes princip, som fastslår att lätta kroppar rör sig uppåt i en tung vätska, och tvärtom. Konvektion spelar en avgörande roll för rörelserna i atmosfären och i jordens inre, under kontinenterna.

Förklaring på engelska

Transmission of energy or mass by a medium involving movement of the medium itself. The circulatory movement that occurs in a fluid at a nonuniform temperature owing to the variation of its density and the action of gravity. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed; Webster, 10th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Konvektion
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Convection
MESH ID D018481

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.