Kopparsulfat (Copper Sulfate)

Kopparsulfat

Kopparsalt med formeln CuSO4.5H2O. Det är ett effektivt kräkmedel och används som motgift vid fosforförgiftning. Det har också användning som bekämpningsmedel mot alger och mossa. Syn. kopparvitriol.

Förklaring på engelska

A sulfate salt of copper. It is a potent emetic and is used as an antidote for poisoning by phosphorus. It also can be used to prevent the growth of algae.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfate, Copper; Cupric Sulfate; Sulfate, Cupric; Blue Vitriol; Vitriol, Blue

Svensk term Kopparsulfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfate, Copper; Cupric Sulfate; Sulfate, Cupric; Blue Vitriol; Vitriol, Blue
Engelsk term Copper Sulfate
MESH ID D019327

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.