Kornigt endoplasmatisk nätverk (Rough endoplasmic reticulum)

Kornigt endoplasmatisk nätverk

En typ av endoplasmatiskt nätverk där det finns polyribosomer på nätverksmembranens cytoplasmaytor. Denna retikeltyp är vanlig i celler som är specialiserade på proteinutsöndring, och dess huvudfunktion består i att separera proteiner för export från sådana avsedda för intracellulärt bruk.

Förklaring på engelska

A type of endoplasmic reticulum (ER) where polyribosomes are present on the cytoplasmic surfaces of the ER membranes. This form of ER is prominent in cells specialized for protein secretion and its principal function is to segregate proteins destined for export or intracellular utilization.

Synonym, svenska: Kornigt endoplasmatisk retikel

Synonym, engelska: Rough Endoplasmic Reticulum; Endoplasmic Reticulum, Granular; Granular Endoplasmic Reticulum

Svensk term Kornigt endoplasmatisk nätverk
Synonym på svenska Kornigt endoplasmatisk retikel
Synonym på engelska Rough Endoplasmic Reticulum; Endoplasmic Reticulum, Granular; Granular Endoplasmic Reticulum
Engelsk term Rough endoplasmic reticulum
MESH ID D018870

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.