Kortikal blindhet (Cortical Blindness)

Kortikal blindhet

Total synförlust i hela eller del av synfältet pga skada eller dysfunktion i båda nackloberna (dvs synbarken).

Förklaring på engelska

Total loss of vision in all or part of the visual field due to bilateral OCCIPITAL LOBE (i.e., VISUAL CORTEX) damage or dysfunction. Anton syndrome is characterized by the psychic denial of true, organic cortical blindness. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p460)

Synonym, svenska: Antons syndrom; Anton-Babinskis syndrom

Synonym, engelska: Cortical Blindness; Blindness, Cortical, Transient; Anton Syndrome; Syndrome, Anton; Transient Anton’s Syndrome; Anton’s Syndrome, Transient; Syndrome, Transient Anton’s; Transient Anton Syndrome; Transient Antons Syndrome; Psychic Denial of Blindness; Reversible Cortical Blindness; Blindness, Reversible Cortical; Blindnesses, Reversible Cortical; Cortical Blindness, Reversible; Cortical Blindnesses, Reversible; Reversible Cortical Blindnesses; Anton’s Syndrome; Antons Syndrome; Syndrome, Anton’s; Anton-Babinski Syndrome; Anton Babinski Syndrome; Syndrome, Anton-Babinski; Blindness, Cortical, Post-Ictal

Svensk term Kortikal blindhet
Synonym på svenska Antons syndrom; Anton-Babinskis syndrom
Synonym på engelska Cortical Blindness; Blindness, Cortical, Transient; Anton Syndrome; Syndrome, Anton; Transient Anton’s Syndrome; Anton’s Syndrome, Transient; Syndrome, Transient Anton’s; Transient Anton Syndrome; Transient Antons Syndrome; Psychic Denial of Blindness; Reversible Cortical Blindness; Blindness, Reversible Cortical; Blindnesses, Reversible Cortical; Cortical Blindness, Reversible; Cortical Blindnesses, Reversible; Reversible Cortical Blindnesses; Anton’s Syndrome; Antons Syndrome; Syndrome, Anton’s; Anton-Babinski Syndrome; Anton Babinski Syndrome; Syndrome, Anton-Babinski; Blindness, Cortical, Post-Ictal
Engelsk term Cortical Blindness
MESH ID D019575

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.