Kortvågsterapi (Short-Wave Therapy)

Kortvågsterapi

Användning av fokuserade, korta radiovågor för att åstadkomma hypertermi i skadade eller sjuka kroppsdelar.

Förklaring på engelska

The use of focused short radio waves to produce local hyperthermia in an injured person or diseased body area.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Therapy, Short-Wave; Short-Wave Therapies; Therapies, Short-Wave; Therapy, Shortwave; Shortwave Therapy; Shortwave Therapies; Therapies, Shortwave; Short Wave Therapy; Short Wave Therapies; Therapies, Short Wave; Therapy, Short Wave

Svensk term Kortvågsterapi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Therapy, Short-Wave; Short-Wave Therapies; Therapies, Short-Wave; Therapy, Shortwave; Shortwave Therapy; Shortwave Therapies; Therapies, Shortwave; Short Wave Therapy; Short Wave Therapies; Therapies, Short Wave; Therapy, Short Wave
Engelsk term Short-Wave Therapy
MESH ID D012780

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.