Kosmiskt stoft (Cosmic Dust)

Kosmiskt stoft

Fint fördelade partiklar i rymden, vilka är mindre än en mikrometeorit, dvs att de är mindre än en millimeter i diameter.

Förklaring på engelska

Finely divided solid matter with particle sizes smaller than a micrometeorite, thus with diameters much smaller than a millimeter, moving in interplanetary space. (NASA Thesaurus, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cosmic Dusts; Dust, Cosmic; Dusts, Cosmic; Interstellar Dust; Dust, Interstellar; Dusts, Interstellar; Interstellar Dusts; Interplanetary Dust; Dust, Interplanetary; Dusts, Interplanetary; Interplanetary Dusts

Svensk term Kosmiskt stoft
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cosmic Dusts; Dust, Cosmic; Dusts, Cosmic; Interstellar Dust; Dust, Interstellar; Dusts, Interstellar; Interstellar Dusts; Interplanetary Dust; Dust, Interplanetary; Dusts, Interplanetary; Interplanetary Dusts
Engelsk term Cosmic Dust
MESH ID D019443

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.