Kost-läkemedelsinteraktioner (Food-Drug Interactions)

Kost-läkemedelsinteraktioner

Den farmakologiska effekten, önskvärd eller icke önskvärd, av samverkan mellan läkemedel och delar av kosten.

Förklaring på engelska

The pharmacological result, either desirable or undesirable, of drugs interacting with components of the diet. (From Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Food Drug Interactions; Food-Drug Interaction; Interaction, Food-Drug; Interactions, Food-Drug; Drug-Food Interactions; Drug Food Interactions; Drug-Food Interaction; Interaction, Drug-Food; Interactions, Drug-Food; Food Interactions; Food Interaction; Interaction, Food; Interactions, Food

Svensk term Kost-läkemedelsinteraktioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Food Drug Interactions; Food-Drug Interaction; Interaction, Food-Drug; Interactions, Food-Drug; Drug-Food Interactions; Drug Food Interactions; Drug-Food Interaction; Interaction, Drug-Food; Interactions, Drug-Food; Food Interactions; Food Interaction; Interaction, Food; Interactions, Food
Engelsk term Food-Drug Interactions
MESH ID D018565

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.