Kostosternala leder (Sternocostal Joints)

Kostosternala leder

Led där brosket på varje revben fogar in längs de laterala sidorna på bröstbenet.

Förklaring på engelska

An articulation where the costal cartilage of each rib fit with slight concavities along the lateral borders of the STERNUM.

Synonym, svenska: Articulatios sternocostales

Synonym, engelska: Joint, Sternocostal; Joints, Sternocostal; Sternocostal Joint

Svensk term Kostosternala leder
Synonym på svenska Articulatios sternocostales
Synonym på engelska Joint, Sternocostal; Joints, Sternocostal; Sternocostal Joint
Engelsk term Sternocostal Joints
MESH ID D013248

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.