Kromaffinceller (Chromaffin Cells)

Kromaffinceller

Celler som lagrar epinefrinblåsor. Vid stress signalerar nervsystemet till blåsorna att utsöndra sitt hormoninnehåll. Namnet har de fått efter sin förmåga att färgas brunaktigt med kromsalter. De är t ypiskt belägna i binjuremärgen och i det sympatiska nervsystemets paraganglier.

Förklaring på engelska

Cells that store epinephrine secretory vesicles. During times of stress, the nervous system signals the vesicles to secrete their hormonal content. Their name derives from their ability to stain a brownish color with chromic salts. Characteristically, they are located in the adrenal medulla and paraganglia (PARAGANGLIA, CHROMAFFIN) of the sympathetic nervous system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, Chromaffin; Cells, Chromaffin; Chromaffin Cell

Svensk term Kromaffinceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, Chromaffin; Cells, Chromaffin; Chromaffin Cell
Engelsk term Chromaffin Cells
MESH ID D019439

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.