Kromatin-remodellering (Chromatin Assembly and Disassembly)

Kromatin-remodellering

Mekanismerna som påverkar etablering, underhåll, och modifiering av den specifika fysiska konformationen av KROMATIN som bestämmer transkriptionens tillgänglighet eller otillgänglighet för DNA.

Förklaring på engelska

The mechanisms effecting establishment, maintenance, and modification of that specific physical conformation of CHROMATIN determining the transcriptional accessibility or inaccessibility of the DNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chromatin Remodeling; Remodeling, Chromatin; Chromatin Assembly; Chromatin Modeling; Chromatin Disassembly; Chromatin Disassemblies; Disassembly, Chromatin

Svensk term Kromatin-remodellering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chromatin Remodeling; Remodeling, Chromatin; Chromatin Assembly; Chromatin Modeling; Chromatin Disassembly; Chromatin Disassemblies; Disassembly, Chromatin
Engelsk term Chromatin Assembly and Disassembly
MESH ID D042002

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.