Kromosombrott (Chromosome Breakage)

Kromosombrott

En typ av kromosomaberration som kan uppstå till följd av spontant eller framkallat brott. Alkylerande medel, strålning och mutagena kemikalier har visat sig kunna framkalla kromosombrott. Brott kan l eda till partranslokationer, deletioner (uteslutningar) eller kromatidbrott.

Förklaring på engelska

A type of chromosomal aberration involving DNA BREAKS. Chromosome breakage can result in CHROMOSOMAL TRANSLOCATION; CHROMOSOME INVERSION; or SEQUENCE DELETION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Breakage, Chromosome; Breakages, Chromosome; Chromosome Breakages; Chromosomal Breakage; Breakage, Chromosomal; Breakages, Chromosomal; Chromosomal Breakages; Chromosome Breaks; Break, Chromosome; Breaks, Chromosome; Chromosome Break; Chromosomal Breaks; Break, Chromosomal; Breaks, Chromosomal; Chromosomal Break

Svensk term Kromosombrott
Synonym på svenska
Synonym på engelska Breakage, Chromosome; Breakages, Chromosome; Chromosome Breakages; Chromosomal Breakage; Breakage, Chromosomal; Breakages, Chromosomal; Chromosomal Breakages; Chromosome Breaks; Break, Chromosome; Breaks, Chromosome; Chromosome Break; Chromosomal Breaks; Break, Chromosomal; Breaks, Chromosomal; Chromosomal Break
Engelsk term Chromosome Breakage
MESH ID D019457

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.