Kromosompositionering (Chromosome Positioning)

Kromosompositionering

Mekanismerna för eukaryota CELLER som placerar eller håller KROMOSOMERNA i ett visst SUBNUCLEARY SPACE.

Förklaring på engelska

The mechanisms of eukaryotic CELLS that place or keep the CHROMOSOMES in a particular SUBNUCLEAR SPACE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Positioning, Chromosome

Svensk term Kromosompositionering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Positioning, Chromosome
Engelsk term Chromosome Positioning
MESH ID D045584

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.