Kronetrar (Crown Ethers)

Kronetrar

Makrocykliska polyetrar med den upprepande enheten (-CH2-CH2-O) n där n är större än 2 och vissa syregener kan ersättas med kväve, svavel eller fosfor. Dessa föreningar är användbara för att samordna KATJONER. Nomenklaturen använder ett prefix för att ange ringens storlek och ett suffix för antalet heteroatomer.

Förklaring på engelska

Macrocyclic polyethers with the repeating unit of (-CH2-CH2-O)n where n is greater than 2 and some oxygens may be replaced by nitrogen, sulfur or phosphorus. These compounds are useful for coordinating CATIONS. The nomenclature uses a prefix to indicate the size of the ring and a suffix for the number of heteroatoms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ethers, Crown; Crown Ether; Ether, Crown; Oxa-Thia Crown Ethers; Crown Ethers, Oxa-Thia; Ethers, Oxa-Thia Crown; Oxa Thia Crown Ethers; Aza-Oxa Crown Ethers; Aza Oxa Crown Ethers; Crown Ethers, Aza-Oxa; Ethers, Aza-Oxa Crown; Cryptands; Cryptates; Cryptate

Svensk term Kronetrar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ethers, Crown; Crown Ether; Ether, Crown; Oxa-Thia Crown Ethers; Crown Ethers, Oxa-Thia; Ethers, Oxa-Thia Crown; Oxa Thia Crown Ethers; Aza-Oxa Crown Ethers; Aza Oxa Crown Ethers; Crown Ethers, Aza-Oxa; Ethers, Aza-Oxa Crown; Cryptands; Cryptates; Cryptate
Engelsk term Crown Ethers
MESH ID D043844

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.