Kroniska toxicitetstester (Chronic toxicity tests)

Kroniska toxicitetstester

Experiment utformade för att bestämma de potentiella toxiska effekterna av en långvarig exponering för en kemikalie eller kemikalier.

Förklaring på engelska

Experiments designed to determine the potential toxic effects of a long-term exposure to a chemical or chemicals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chronic Toxicity Test; Test, Chronic Toxicity; Tests, Chronic Toxicity; Toxicity Test, Chronic; Chronic Toxicity Tests

Svensk term Kroniska toxicitetstester
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chronic Toxicity Test; Test, Chronic Toxicity; Tests, Chronic Toxicity; Toxicity Test, Chronic; Chronic Toxicity Tests
Engelsk term Chronic toxicity tests
MESH ID D036401

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.