Kronoterapi (Chronotherapy)

Kronoterapi

Anpassning av läkemedelsdosering till dygnsrytmen. Idén är baserad på iakttagelsen att biologiska funktioner reagerar på tidsrelaterade skeenden, som t ex den sänkta epinefrinnivån mellan kl 22 och kl 4, eller de höjda histaminnivåerna mellan midnatt och kl 4. Behandlingen syftar till att stödja normala rytmer eller att modifiera en behandling som bygger på kända variationer i kroppsrytmerna. Kron oterapi är vanlig vid cancerbehandling, men är inte begränsad till cancerterapi eller till kemoterapi.

Förklaring på engelska

The adaptation of therapeutic approaches such as pharmacological (DRUG CHRONOTHERAPY), surgical, radiological, or physical to the known variations in biological RHYTHMICITY, such as CIRCADIAN RHYTHMS. The treatment is aimed at supporting normal rhythms, or modifying the timing of therapy to achieve maximal efficacy and minimal adverse effect.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Chronotherapies

Svensk term Kronoterapi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Chronotherapies
Engelsk term Chronotherapy
MESH ID D019454

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.