Kroppsfettsmätning (Skinfold Thickness)

Kroppsfettsmätning

En metod att mäta underhudsfett genom att med tummen och pekfingret nypa huden och lyfta upp ett hudveck. Tjockleken på det dubbla hudlagret mäts med skjutmått eller krumpassare, De fem vanligaste mätställen är överarmen, området nedanför skulderbladet, ovanför höftbenet, buken och låret. Mätningen görs för att bestämma relativ fetma, för att se förändringar som resultat av fysisk träning, och andelen kroppsfett vid önskad kroppsvikt.

Förklaring på engelska

The measurement of subcutaneous fat located directly beneath the skin by grasping a fold of skin and subcutaneous fat between the thumb and forefinger and pulling it away from the underlying muscle tissue. The thickness of the double layer of skin and subcutaneous tissue is then read with a caliper. The five most frequently measured sites are the upper arm, below the scapula, above the hip bone, the abdomen, and the thigh. Its application is the determination of relative fatness, of changes in physical conditioning programs, and of the percentage of body fat in desirable body weight. (From McArdle, et al., Exercise Physiology, 2d ed, p496-8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Skinfold Thicknesses; Thickness, Skinfold; Thicknesses, Skinfold

Svensk term Kroppsfettsmätning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Skinfold Thicknesses; Thickness, Skinfold; Thicknesses, Skinfold
Engelsk term Skinfold Thickness
MESH ID D012885

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.