Kroppsutformning (Body Patterning)

Kroppsutformning

Kroppsformen som den kommer till uttryck genom den genetiska kontrollen. Kluster av homeotiska gener kontrollerar kroppsdispositionens och kroppsdelarnas morfologi. Olika kroppsmönster kan uppstå till följd av förändringar i genantal, genreglering eller genfunktion. Ett begrepp inom evolutionsgenetik. (Se Nature 376(1995):nr 6540:479-485)

Förklaring på engelska

The processes occurring in early development that direct morphogenesis. They specify the body plan ensuring that cells will proceed to differentiate, grow, and diversify in size and shape at the correct relative positions. Included are axial patterning, segmentation, compartment specification, limb position, organ boundary patterning, blood vessel patterning, etc.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Patterning, Body; Body Pattern Specification; Pattern Specification, Body; Specification, Body Pattern; Body Pattern Formation; Pattern Formation, Body; Polarity of Development; Development Polarity; Axial Patterning (Embryology); Patterning, Axial (Embryology); Embryonic Pattern Formation; Embryonic Pattern Formations; Formation, Embryonic Pattern; Pattern Formation, Embryonic; Embryonic Pattern Specification; Pattern Specification, Embryonic; Specification, Embryonic Pattern

Svensk term Kroppsutformning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Patterning, Body; Body Pattern Specification; Pattern Specification, Body; Specification, Body Pattern; Body Pattern Formation; Pattern Formation, Body; Polarity of Development; Development Polarity; Axial Patterning (Embryology); Patterning, Axial (Embryology); Embryonic Pattern Formation; Embryonic Pattern Formations; Formation, Embryonic Pattern; Pattern Formation, Embryonic; Embryonic Pattern Specification; Pattern Specification, Embryonic; Specification, Embryonic Pattern
Engelsk term Body Patterning
MESH ID D019521

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.