Kroppsvätskeförskjutningar (Fluid Shifts)

Kroppsvätskeförskjutningar

Omfördelning av kroppsvätskor. Förskjutning från nedre delarna av kroppen till överkroppen inträffar under såväl simulerade som verkliga förhållanden av viktlöshet, med minskning av den totala kroppsvattenvolymen och tillfälligt hypovolemiskt tillstånd som följd. Sådana förskjutningar förekommer även efter hemodialys, och orsakas då av elektrolytobalans.

Förklaring på engelska

Translocation of body fluids from one compartment to another, such as from the vascular to the interstitial compartments. Fluid shifts are associated with profound changes in vascular permeability and WATER-ELECTROLYTE IMBALANCE. The shift can also be from the lower body to the upper body as in conditions of weightlessness.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Shifts, Fluid

Svensk term Kroppsvätskeförskjutningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Shifts, Fluid
Engelsk term Fluid Shifts
MESH ID D018495

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.