Kroppsytepotential (Body Surface Potential Mapping)

Kroppsytepotential

Registrering av elektrofysiologiska data inom ett kroppsområde genom analys av ytpotentialer för att få fram en fullständig bild av effekten av hjärtats elektriska strömmar på kroppsytan. Metoden har används bl a för diagnostisering av äldre hjärtinfarkter. Metodens komplexitet begränsar dock dess användbarhet.

Förklaring på engelska

Recording of regional electrophysiological information by analysis of surface potentials to give a complete picture of the effects of the currents from the heart on the body surface. It has been applied to the diagnosis of old inferior myocardial infarction, localization of the bypass pathway in Wolff-Parkinson-White syndrome, recognition of ventricular hypertrophy, estimation of the size of a myocardial infarct, and the effects of different interventions designed to reduce infarct size. The limiting factor at present is the complexity of the recording and analysis, which requires 100 or more electrodes, sophisticated instrumentation, and dedicated personnel. (Braunwald, Heart Disease, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Body Surface Mapping; Body Surface Mappings; Mapping, Body Surface; Mappings, Body Surface; Surface Mapping, Body; Surface Mappings, Body

Svensk term Kroppsytepotential
Synonym på svenska
Synonym på engelska Body Surface Mapping; Body Surface Mappings; Mapping, Body Surface; Mappings, Body Surface; Surface Mapping, Body; Surface Mappings, Body
Engelsk term Body Surface Potential Mapping
MESH ID D018780

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.