Kryptogen organiserad pneumoni (Cryptogenic Organizing Pneumonia)

Kryptogen organiserad pneumoni

Sjukdom som tidigare betraktades som en interstitiell lunginflammation. Etiologin är oklar, men tillståndet kan hänga samman med giftiga gaser, infektion eller bindvävssjukdom. Till de kliniska symtom en hör hosta, dyspné och influensasymtom, ofta med typisk interstitiell pneumoni. Obstruktiva symtom förekommer endast hos rökare. Termen “organiserande” hänför sig till kvarstående lunginflammation s om leder till att det bildas fibrös vävnad i alveolerna.

Förklaring på engelska

An interstitial lung disease of unknown etiology, occurring between 21-80 years of age. It is characterized by a dramatic onset of a “pneumonia-like” illness with cough, fever, malaise, fatigue, and weight loss. Pathological features include prominent interstitial inflammation without collagen fibrosis, diffuse fibroblastic foci, and no microscopic honeycomb change. There is excessive proliferation of granulation tissue within small airways and alveolar ducts.

Synonym, svenska: BOOP; Bronchiolitis obliterans organiserade pneumoni

Synonym, engelska: Cryptogenic Organizing Pneumonias; Organizing Pneumonia, Cryptogenic; Organizing Pneumonias, Cryptogenic; Pneumonia, Cryptogenic Organizing; Pneumonias, Cryptogenic Organizing; BOOP; Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia

Svensk term Kryptogen organiserad pneumoni
Synonym på svenska BOOP; Bronchiolitis obliterans organiserade pneumoni
Synonym på engelska Cryptogenic Organizing Pneumonias; Organizing Pneumonia, Cryptogenic; Organizing Pneumonias, Cryptogenic; Pneumonia, Cryptogenic Organizing; Pneumonias, Cryptogenic Organizing; BOOP; Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia
Engelsk term Cryptogenic Organizing Pneumonia
MESH ID D018549

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.