Kulturell mångfald (Cultural Diversity)

Kulturell mångfald

Samexistens mellan flera distinkta etniska grupper, raser, religiösa eller kulturella grupperingar inom ett samhälle, en organisation eller population.

Förklaring på engelska

Coexistence of numerous distinct ethnic, racial, religious, or cultural groups within one social unit, organization, or population. (From American Heritage Dictionary, 2d college ed., 1982, p955)

Synonym, svenska: Multikulturellt samhälle; Multikulturalism; Kulturell pluralism; Pluralism

Synonym, engelska: Cultural Diversities; Diversities, Cultural; Diversity, Cultural; Multiculturalism; Multiculturalisms; Cultural Pluralism; Pluralism, Cultural; Pluralism; Pluralisms

Svensk term Kulturell mångfald
Synonym på svenska Multikulturellt samhälle; Multikulturalism; Kulturell pluralism; Pluralism
Synonym på engelska Cultural Diversities; Diversities, Cultural; Diversity, Cultural; Multiculturalism; Multiculturalisms; Cultural Pluralism; Pluralism, Cultural; Pluralism; Pluralisms
Engelsk term Cultural Diversity
MESH ID D018864

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.