Kungörelse [Publikationstyp] (Advertisement)

Kungörelse [Publikationstyp]

Offentliga notiser, vanligen i form av betalda annonser i tidningar och tidskrifter eller på anslagstavlor. Också film- eller TV-reklam räknas hit.

Förklaring på engelska

Work consisting of publicly distributed notices, usually as paid announcements in mass media such as newspapers, magazines, or on billboards. They include those in motion picture, television advertising, radio, or electronic media.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Advertisements

Svensk term Kungörelse [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Advertisements
Engelsk term Advertisement
MESH ID D019480

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.