Kuratorsavdelning på sjukhus (Social Work Department, Hospital)

Kuratorsavdelning på sjukhus

Sjukhusavdelning med ansvar att erbjuda socialt stöd till patienter och deras familjer.

Förklaring på engelska

Hospital department responsible for administering and providing social services to patients and their families.

Synonym, svenska: Kuratorsmottagning

Synonym, engelska: Hospital Social Work Department

Svensk term Kuratorsavdelning på sjukhus
Synonym på svenska Kuratorsmottagning
Synonym på engelska Hospital Social Work Department
Engelsk term Social Work Department, Hospital
MESH ID D012948

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.