Kvalitativ forskning (Qualitative Research)

Kvalitativ forskning

Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.

Förklaring på engelska

Any type of research that employs nonnumeric information to explore individual or group characteristics, producing findings not arrived at by statistical procedures or other quantitative means. (Qualitative Inquiry: A Dictionary of Terms Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1997)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Research, Qualitative

Svensk term Kvalitativ forskning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Research, Qualitative
Engelsk term Qualitative Research
MESH ID D036301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.